Het is iedere keer weer mooi om een 'oud nummer' tegen te komen waar je meteen weer op meezingt. Het lijkt in het geheugen gegrift te staan en alsof het nummer nooit is weggeweest, schalt het door je hoofd en de ruimte...

Veel nummers hebben, door persoonlijke ervaringen en herinneringen aan de dagen waarop het stuk werd uitgebracht, een heel specifieke en vaak persoonlijke belijning.

Kom bij ons langs op Sociale Media!